Indian Navy University Entry Scheme June 2019 Indian Navy MR/NMR Batch Apr 2019 – Steward, Chef, Hygienist Indian Navy Recruitment 2018 - 10+2 (B.Tech.) Cadet Entry Scheme Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi Entrance 2018